PHIẾU TẬP TÔ CON SỐ TỪ 1 – 10 CHO BÉ từ 4-6 tuổi

Người đăng: kh_5157 30/03/2022 Chia sẻ kinh nghiệm

Tài liệu tham khảo cho các bé từ 4-6 tuổi tập tô các con số từ 1-10 do: cô Thảo Rose thiết kế Trân trọng cảm ơn cô giáo & gửi đến các bạn tham khảo. File tải: PHIẾU TẬP TÔ SỐ 1-10 (file PDF các bạn tải tại đây)  

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN “TẬP VIẾT LỚP 1” – P3

Người đăng: admin 14/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

Hướng dẫn viết chữ i_u_t Hướng dẫn viết chữ i_u_t #Tapvietlop1 Việc làm quen với chữ viết đối với học sinh lớp 1 thật khó khăn bởi đôi tay còn vụng về, lóng ngóng. Ở mẫu giáo, các em mới được làm quen với đọc và tô các chữ cái, chưa có khái niệm về đường […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN “TẬP VIẾT LỚP 1” – P2

Người đăng: admin 14/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

Tập viết nét cơ ban #Tapvietlop1 Việc làm quen với chữ viết đối với học sinh lớp 1 thật khó khăn bởi đôi tay còn vụng về, lóng ngóng. Ở mẫu giáo, các em mới được làm quen với đọc và tô các chữ cái, chưa có khái niệm về đường kẻ, dòng kẻ, chưa nắm […]

Đọc tiếp

Hướng dẫn “Tập viết lớp 1” – P1

Người đăng: admin 14/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

Tập viết nét cơ ban #Tapvietlop1 Việc làm quen với chữ viết đối với học sinh lớp 1 thật khó khăn bởi đôi tay còn vụng về, lóng ngóng. Ở mẫu giáo, các em mới được làm quen với đọc và tô các chữ cái, chưa có khái niệm về đường kẻ, dòng kẻ, chưa nắm […]

Đọc tiếp

Kỹ thuật dạy học sinh lớp 1 viết đúng, viết đẹp

Người đăng: admin 14/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

(Mời các bạn tham khảo một số video hướng dẫn “Tập viết cho học sinh lớp 1”) Việc làm quen với chữ viết đối với học sinh lớp 1 thật khó khăn bởi đôi tay còn vụng về, lóng ngóng. Ở mẫu giáo, các em mới được làm quen với đọc và tô các chữ cái, chưa […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P5

Người đăng: admin 13/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P5 Trong quá trình sử dụng bút mực, đối với trẻ nhỏ việc làm hỏng ngòi là không thể tránh khỏi (làm rơi, viết đè quá mạnh…). Mỗi lần hỏng ngòi mà bỏ cây bút đi sẽ rất lãng phí tiền của, việc thay ngòi cũng không quá khó […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P4

Người đăng: admin 13/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P4 Trong quá trình sử dụng bút mực, đối với trẻ nhỏ việc làm hỏng ngòi là không thể tránh khỏi (làm rơi, viết đè quá mạnh…). Mỗi lần hỏng ngòi mà bỏ cây bút đi sẽ rất lãng phí tiền của, việc thay ngòi cũng không quá khó […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P3

Người đăng: admin 13/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P3 Trong quá trình sử dụng bút mực, đối với trẻ nhỏ việc làm hỏng ngòi là không thể tránh khỏi (làm rơi, viết đè quá mạnh…). Mỗi lần hỏng ngòi mà bỏ cây bút đi sẽ rất lãng phí tiền của, việc thay ngòi cũng không quá khó […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P2

Người đăng: admin 13/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P2 Trong quá trình sử dụng bút mực, đối với trẻ nhỏ việc làm hỏng ngòi là không thể tránh khỏi (làm rơi, viết đè quá mạnh…). Mỗi lần hỏng ngòi mà bỏ cây bút đi sẽ rất lãng phí tiền của, việc thay ngòi cũng không quá khó […]

Đọc tiếp

HƯỚNG DẪN THAY NGÒI BÚT MÁY P1

Người đăng: admin 13/11/2019 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

Trong quá trình sử dụng bút mực, đối với trẻ nhỏ việc làm hỏng ngòi là không thể tránh khỏi (làm rơi, viết đè quá mạnh…). Mỗi lần hỏng ngòi mà bỏ cây bút đi sẽ rất lãng phí tiền của, việc thay ngòi cũng không quá khó đối với phụ huynh cũng như người […]

Đọc tiếp

Bộ mẫu chữ hoa cơ bản (tham khảo)

Người đăng: admin 08/08/2018 Chia sẻ kinh nghiệm, Tin tức

Bộ mẫu chữ hoa cơ bản (tham khảo)  Các mẫu chữ hoa cơ bản được chia li chi tiết, cùng với những gì có sẵn trong sách của BGD quý thầy cô, các bạn luyện chữ chuẩn có thể tham khảo.                             […]

Đọc tiếp